pSychoterapeuta DMT | Provider TRE®

Terapia przez ciało i ruch

Doświadczenie

2008 - obecnie

autorska działalność

Od 2008 roku mam własną firmę w Toruniu. Powadzę warsztaty pracy z ciałem dla kobiet, sesje indywidualne oraz sesje grupowe metodą TRE®. Współpracuję z Centrum Formacji Duchowej w Trzebini, ze stowarzyszeniem NEST  (New Experience for Survivors of Trauma – Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą), ze stowarzyszeniem „Powrót z U” w Toruniu, z ośrodkiem terapii „Sensica” w Toruniu.

2006-2007

psychoterapeuta

Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Cyrenejczyk” w Toruniu – praca z dorosłymi, terapia indywidualna i grupowa, warsztaty psychologiczne

2005-2006

Pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa w Turznie – realizacja programów profilaktyki uzależnień, praca pedagogiczna  z dziećmi i młodzieżą

1997-2006

terapeuta | trener

Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. F. Blachnickiego w Katowicach – praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, nauczycielami, wychowawcami; prowadzenie warsztatów komunikacji, treningów interpersonalnych, terapii grupowej, spotkań indywidualnych

1991-1996

Praca z młodzieżą

Organizowanie zajęć grupowych dla młodzieży – szkolenie młodzieżowych liderów z zakresu profilaktyki uzależnień

Wykształcenie

2017-2018

certyfikowany provider TRE®

Szkolenie licencjonowane uprawniające do prowadzenia sesji indywidualnych i grupowych metodą Trauma Releasing Exercises (TRE®)

2013-2015

trener warsztatu psychologicznego

Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, Warszawa – szkoła treningu i warsztatu psychologicznego

2007-2011

psychoterapeuta DMT®

Instytut Psychoterapii Tańcem i Ruchem, Warszawa – czteroletnie studia psychoterapii tańcem i ruchem (DMT) 

2004-2006

DORADCA PSYCHOLOGICZNY

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Warszawa – Dwuletnie Studium Poradnictwa Psychologicznego

1983-1989

Pedagog

Katolicki Uniwersytet Lubelski – studia magisterskie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Metody pracy

WARSZTATY PRACY Z CIAŁEM
SESJE TRE®
TERAPIA INDYWIDUALNA
SESJE TERAPEUTYCZNE ONLINE

Danuta Dybowska

Jestem kobietą w drodze… w drodze do siebie, Ciebie i innych osób. Już od ponad dwudziestu lat towarzyszę osobom w rozwoju, w rozpoznawaniu i przechodzeniu przez różne trudności. Korzystam z wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów, szkoleń i warsztatów oraz własnej drogi rozwoju.

Mam doświadczenie pracy z osobami dorosłymi, które poszukują własnej tożsamości i wartości, przeżywają stany lękowe, depresję, uzależnienia, żałobę i stratę oraz inne ważne procesy dokonujące się w ciągu życia. Moja wieloletnia praktyka pozwala mi na korzystanie z różnych metod i poszukiwanie twórczego kontaktu zarówno w sesjach indywidualnych jak również podczas pracy z grupą.

Jestem nieustannie zadziwiona możliwościami rozwojowymi, jakie niesie w sobie człowiek. W swojej drodze zawodowej jak i drodze własnego rozwoju odkrywam, jak ważne jest to, co mówi ciało. To całościowe spojrzenie na drugiego człowieka jest integrujące, pomaga mi lepiej go poznać i zrozumieć. Ciekawi mnie, co niesie w sobie ciało i jego przeróżne reakcje. Często jestem świadkiem tego, jak historia życia głęboko zapisana jest w ciele. Oddychanie, poruszanie się, zajmowanie przestrzeni a także doświadczanie napięcia i bólu pozwala lepiej zrozumieć siebie. Jestem przekonana o tym, że przez pracę z ciałem można owocnie poszukiwać nowych ścieżek, które mogą prowadzić do bardziej satysfakcjonującego życia.

W spotkaniu z innymi cenię sobie wiedzę, własne doświadczenie a także intuicję. W myśleniu o naturze człowieczeństwa bazuję na antropologii chrześcijańskiej. W kontakcie indywidualnym a także w pracy z grupą zależy mi na budowaniu prawdziwej i dobrej relacji. Dzięki temu odkrycie tego, co delikatne i słabe nie jest już przeszkodą w rozwoju, lecz staje się miejscem siły i pulsującego życia.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji, która rozwija moje umiejętności zawodowe.

Warsztaty

Weekendowe warsztaty pracy z ciałem dla kobiet prowadzę cyklicznie zazwyczaj raz w miesiącu (z wyjątkiem wakacji). Jest to okazja, aby przyjrzeć się sobie w kontekście konkretnego tematu (np. wybranych emocji, potrzeb, granic itp.), poznać reakcje swojego ciała, sposób myślenia i postrzegania, doświadczyć pracy w grupie. Pogłębieniem i kontynuacją warsztatów weekendowych mogą być sesje indywidualne lub udział w warsztatach sześciodniowych. Warsztaty rozpoczynają się w piątek wieczorem, kończą w niedzielę około 14.00.

Warsztaty 6-dniowe prowadzę dla kobiet kilka razy w roku. Są okazją do pogłębionej pracy w wybranych tematach poprzez proces grupowy oraz indywidualny. Długość warsztatów sprzyja w tym, aby każdy mógł w swoim rytmie dotykać ważnych dla siebie obszarów życia. Metody pracy podczas warsztatów: psychoterapia tańcem i ruchem (DMT), ćwiczenia TRE®, metafora, refleksja własna, wizualizacja, arteterapia, praca w grupie, w parach, dzielenie się własnym doświadczeniem w kręgu kobiet.

Terapia indywidualna

Prowadzę indywidualne sesje pracy z ciałem w Toruniu. Wspólnie ustalamy możliwy rytm spotkań, cel oraz zakres poruszanych tematów. Podczas sesji proponuję ruch, refleksję, rozmowę, rożne doświadczenia cielesne i z zakresu arteterapii. Sesje indywidualne mogą być pogłębieniem udziału w procesie grupowym na warsztatach lub odwrotnie – mogą stanowić dobre przygotowanie do przyjrzenia się sobie w doświadczeniu pracy w grupie.

Sesje online prowadzę dla osób, które z różnych powodów nie są w stanie dotrzeć na spotkanie do Torunia np. mieszkające za granicą. Przebieg spotkania jest podobny jak w przypadku sesji indywidualnych stacjonarnych. Łączę się za pomocą ustalonego komunikatora – z kamerą lub
telefonicznie.

sesje TRE

Sesje TRE® (Trauma Releasing Exercises) prowadzę w Toruniu oraz on-line. Jest to metoda ćwiczeń, którą opracował dr David Berceli. Polega na uwalnianiu stresu, napięcia i traumy z ciała. Ćwiczenia TRE® są tak skonstruowane, aby wywołać w człowieku mechanizm drżenia. Zazwyczaj proponuję trzy spotkania, aby można było doświadczyć metody w krótkim procesie cielesnym. Możliwa jest dalsza praca indywidualna lub w grupie. Więcej o samej metodzie można znaleźć na stronie http://tre-polska.pl/

Grupowe sesje TRE® prowadzę w Toruniu dla osób, które mają za sobą chociaż 3 sesje indywidualne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w kameralnej grupie. Jest to metoda „małych kroków” i wymaga cierpliwości wobec rytmu własnego ciała. Mam doświadczenie, że cotygodniowa regularność TRE® przynosi efekty.

CIAŁO TO DOM...

Od kilkunastu lat w myśleniu o życiu i o swoim ciele towarzyszy mi metafora domu. Ciało jest jak dom, w którym możemy mieszkać i różnie się w nim czuć. Dom może być piękny, elegancki, wytworny, ale oficjalny i zimny. Może być zwykły, prosty i skromny, a przytulny dla domowników i gościnny dla przyjaciół. Dom potrzebuje troski. Ma swoje tajemnice i swoją historię. Każdy z nas potrzebuje bezpiecznego domu, w którym dobrze się mieszka i dobrze się do niego wraca. Ta metafora niesie obudzenie wielu tematów obecnych w naszym życiu i w naszym ciele. W pracy terapeutycznej i warsztatowej korzystam z tej drogi poznania siebie jaką niesie spotkanie z własnym ciałem, jego doświadczeniem, odczuciem, pragnieniem. Wartość tego spotkania ze sobą ubogaca obecność życzliwego, otwartego „drugiego ja” obecnego w swoim ciele. Zapraszam do poruszania ciała a przez to do zainicjowania ruchu na drodze do siebie oraz do innych. W myśleniu o ciele opieram się na chrześcijańskiej koncepcji człowieka, w której ciało jest widziane jako integralna jego część. W swojej pracy wykorzystuję m.in. takie metody jak warsztaty, DMT (terapia tańcem i ruchem) oraz TRE® (ćwiczenia uwalniające od napięć, stresu i traumy)) .

Metoda pracy w grupie. Sposób spotkania się z innymi w oparciu o swoje doświadczenie oraz przeżycia innych uczestników…

Bo jest to takie zaproszenie osób do przeżycia, do pochylenia się nad własnym doświadczeniem. Nie jest to wykład i pokazanie teorii a warsztat jest w oparciu o teorię, ale chodzi o wymianę doświadczeń i spotkanie z innymi. Lubię to najbardziej dlatego, że to bardziej ludzie gadają, patrzą, przeżywają, mogą doświadczać. Jestem osobą, która daje inspirację. Słowem kluczowym jest analiza przeżytego własnego doświadczenia, jakie miało miejsce tu i teraz w grupie.

Jest to metoda pracy z drugim człowiekiem przez taniec i ruch, która integruje wrażenia płynące z ciała i umysłu. Przyglądanie się temu, w jaki sposób porusza się ciało (np. tempo, napięcie, oddech) i jaką zajmuje przestrzeń, pozwala odkryć przekonania i myśli dotyczące relacji ze sobą oraz z otaczającym światem.

Więcej o metodzie znajdziesz na stronie: www.stowarzyszeniedmt.pl

Bo sama doświadczyłam, że spotkanie z ciałem odkryło mi nowe tematy

Bo nie siedzenie i gadanie tylko również doświadczenie

Bo obserwacja ciała, ruchu, postawy, oddechu

Bo sposób zajmowania miejsca w przestrzeni jest ważny i znaczący

Bo ruch ciała, postawa, napięcie pojawiające się w relacji mówią o sposobie wchodzenia w relację

Bo poprzez ciało szukamy nowych rozwiązań i ścieżek prowadzących do satysfakcjonującego życia

Metoda pracy z ciałem uwalniająca negatywne skutki przeżytego stresu i traumy. Kluczem nie jest tu analiza przeżytych trudnych sytuacji, ale możliwość uruchomienia ciała i jego naturalnej zdolności do uwalniania przeżywanych napięć oraz powrotu do zdrowego funkcjonowania.

Więcej o metodzie znajdziesz na stronie: www.tre-polska.pl 

Bo uruchamiając ciało trafiłam na tę metodę i sama doświadczyłam korzyści z jej stosowania (poprawia sen, uruchamia wyparte emocje, poprawia witalność ciała, jest sposobem na odprężenie i uruchomienie większej energii życiowej)

Jasna struktura spotkania, ściśle określona sekwencja wykonywanych ćwiczeń

Metoda jest prosta i możliwa do stosowania samodzielnie pomiędzy spotkaniami z prowadzącym

W świecie jest szeroko stosowana jako pomoc w leczącym przeżyciu stresu i traumy

Nie zastępuje terapii, ale może dobrze uzupełniać proces terapeutyczny. Może być także stosowana niezależnie od podejmowanych terapii

METODA Feldenkraisa (www.metoda-feldenkraisa.pl), NEST (Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą www.nest-terapia.eu), Lectio divina a także doświadczenie przeprowadzonych sesji i relacji uczestników, którzy inspirują mnie do realizowania kolejnych warsztatowych pomysłów; spotkania i podróże, udział w konferencjach i szkoleniach, obserwowanie ekspresji dzieci, kontakt z naturą, muzyka, taniec i ruch… oraz to wszystko, co składa się na codzienne doświadczanie życia.

W czasie warsztatów mogę zdjąć maskę i być sobą w bezpiecznym otoczeniu innych, szczerych kobiet. Mogę się „zresetować” i znaleźć drogę wyjścia z trudnych sytuacji. Uczę się żyć bardziej stabilnie i w harmonii ze sobą i z innymi. Mogę doświadczać, a nie tylko dowiadywać się.

Ewa Rybicka

Dana dziękuje Ci! Za uważność, cierpliwość, mądrość. Za to ze uczysz mnie jak słuchać ciała żeby ono mówiło o wnętrzu. Nigdy wcześniej nie doceniałam swojego ciała i nie byłam go tak ciekawa, jak teraz, po naszej wspólnej rocznej drodze.

Ewa Woroniecka

Warsztaty otworzyły we mnie nową przestrzeń, nauczyłam się wsłuchiwać w swoje ciało i doświadczyłam, że ono pamięta i chętnie opowie mi prawdziwą historię o mnie- to proces pełen emocji w którym towarzyszyła mi Dana. Jej wiedza, doświadczenie, uważność i niesamowita intuicja pozwoliły mi poczuć siebie na innym, nieznanym dotąd poziomie. Czułam się bezpiecznie, dlatego mogłam eksplorować siebie. Moje " odkrycia" z każdego warsztatu są zawsze cennym krokiem w drodze do poznania prawdziwego ja.

Marta Ćwiertnia

Od udziału w moim pierwszym warsztacie dla kobiet, jestem w drodze ze sobą i do siebie. W niewymuszonym, spontanicznym ruchu ciała doświadczam wolności, przepływu, możliwości oddziaływania. Czuję, że wiele dobrego dzieje się „tu i teraz”, a ja jestem tego uczestnikiem. Jest we mnie przekonanie, że wiele dobrych zdarzeń jeszcze przede mną.

Kasia Dąbrowska

DANUTA DYBOWSKA

 

 

www.danutadybowska.pl

(48) 604 263 879
danadybowska@gmail.com

Facebook.com/danutadybowska

ul.Słowackiego 72/2

87-100 Toruń

MOJE MIEJSCE